Day 26

er = on     yn (y) = the    er y = on the 

traie = beach / shore  

Jiu = today    Moghrey = morning

Moghrey jiu = this morning

Ta mee shooyl er y traie moghrey jiu = I'm walking on the beach today