Day 100

Kione Spaainagh = Spanish Head

Meayll = Meayll

Craad s’mie lhiat shooyl ayns y jiass? = Where do you like walking in the south?

Smie lhiam shooyl mygeayrt Kione Spaainagh as Meayll