Day 126

41-50

Nane as daeed, jees as daeed, tree as daeed, kiare as daeed, queig as daeed,

shey as daeed, shiaght as daeed, hoght as daeed, nuy as daeed, jeih as daeed