Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man
Dunveryssyn yn Tooder-Folley

The Vampire Murders

Ayrn Jeih

Dunveryssyn yn Tooder-Folley - The Vampire Murders


Skeeal straneagh liorish Brian Stowell: Ayrn 10
A serial story by Brian Stowell: Part 10

'Moghrey mie, Fenella' dooyrt Bnr Piaggio, jeeaghyn er Fenella Quilleash as y Scruteyr Sidebotham dy scrialtagh. Dod Bnr Quilleash fakin inchyn y ven elley gobbraghey dy jeean. Cre'n skeet! Cha row feme er pabyryn-naight, chellveeish as radio. Veagh y naight ry-chlashtyn feiy'n Ellan ayns tammylt beg.

'Moghrey mie. Laa braew' dreggyr Bnr Quilleash. Er y chooid sloo cha row fys ec Bnr Piaggio foast dy row corp marroo ny lhie sy thie-goaldee. Doshil y scruteyr dorrys y ghleashtan da Fenella as hie ee stiagh. Va Bnr Piaggio shooyl seose y raad, lhiggey er nagh row ee jeeaghyn orroo foastagh as ad gimman ersooyl.

Heill Fenella dy raink ad stashoon mooar ny meoiryn-shee gyn ve fakinit ec sleih elley va enney oc urree. Agh ayns Mannin cha dod ee ve shickyr. Hie ad stiagh sy troggal injil, rea va faggys da'n faaie-chloie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dy-scrialtagh (the-SKRY-alt-akh) - inquisitively
Dod Bnr Quilleash fakin..(DODD...FAHG-in) - Mrs Quilleash could see..
..inchyn y ven elley..(INCH-in-a-ven-ELL-ya) - ..the brains of the other woman
dy jeean (the-JEE-un) - eagerly, earnestly
Cha row feme er pabyr-naight..(ha-row-FAME-err-PAAB-er-NY-akht) - There was no need for a newspaper..('There wasn't need on a newspaper..')
Veagh y naight ry-chlashtyn..(VEE-ukh-a-NY-akht-ra-KHLASH-chin) - The news would be heard..('The news would be to-be-heard..')
..feiy'n Ellan.. (fa-een-ELL-yan) - ..throughout the Island..
Er y chooid sloo.. (ERR-a-KHOODJ-SLOO) - At least.. ('On the least part..')
Doshil y scruteyr dorrys y ghleashtan..(DAWZH-il-a-skroot-AYR-DORR-iss-a- GHLAYSH-chan) - The inspector opened the car door.. ('The inspector opened the door of the car..'
Instead of 'Doshil y scruteyr..' you can say 'Ren y scruteyr fosley..'
The 'g' in 'gleashtan' becomes 'gh' in 'the door of the car' (NO 'yn' before 'dorrys'!).
..lhiggey er nagh row ee jeeaghyn orroo foastagh..(L'YIGG-a-err-nakh-ROW-ee- JEEKH-un-ORR-oo) - ..pretending that she wasn't still looking at them.. ('..letting on that she wasn't looking on-them still ..')
..as ad gimman ersooyl. (azz-ADD-GIMM-an-er-SOOL) - ..when they were driving off. ('.. and they driving away.')
Heill Fenella dy raink ad..(heel-fen-ELL-a-the-RENK-add) - Fenella imagined that they reached..
..gyn ve fakinit ec sleih elley va enney oc urree. (GINN-vay-FAHG-in-it-eck-sly-ELL- ya-va-ENN-ya-ock-URR-ee) -..without being seen by other people who knew her.('..without being seen at other people was acquaintance at-them on-her')
Hie ad stiagh sy troggal rea, injil..(HY-add-SCHAKH-sa-TROGG-al-RAY, IN-jil) - She went into the flat, low building..
..va faggys da'n faaie-chloie.(va-FAHG-us-daan-FA-EE-KHLA-EE) -..which was near to the playing field.

Download MP3

Return to Index