Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man

Art voish ny pabyryn: Luanistyn

Cheau mee bunnys ooilley’n vee shoh chaie ayns yn Eeslynn, as mee jannoo coorse dy ynsagh shenn ghlare Loghlynnagh yn ellan. Shoh paart dy reddyn dynsee mee mychione y çheer:

1.       Ta shiaght loghanyn snauee theayagh ayns Reykjavík as s’lhiack lesh mooinjer yn Eeslynn goll dy hoie ayns y phot çheh roish ny lurg yn obbyr as taggloo myr ta sleih ayns Mannin ny Sostyn goll dys y thie-lhionney. Ta ny loghanyn shoh ooilley çheu-mooie as ad er nyn jiow liorish ushtey veih geillyn çheh – my ta sniaghtey as stermyn ayn ’sy gheurey, wheesh shen share lesh ny Heeslynnee yn chooish!

2.       Ta bee as jough costal ec y chooid sloo ghaa wheesh as t’ad ayns Mannin, eer my t’ou goll dys ny hard-vargaghyn bargane. Jeeagh magh son barganeyn ‘oor vaynrey’ ayns thieyn-bee as thieyn-oast. Ta lioaryn son y chooid smoo costal three keayrtyn smoo. Foddee oo geeck feeagh jeih punt as feed son lioar vog hanney da paitçhyn.

3.       Son shen as ooilley, ta Eeslynnee prental, kionnaghey as lhaih ny smoo dy lioaryn y pheesh na ashoon erbee elley ’sy theihll. Ayns ny meeghyn roish y Nollick ta’n chooid smoo dy lioaryn currit magh as creckit ayns yn Jólabókaflóð, ‘thooilley lioaryn y Nollick’. Ta sleih cur ny lioaryn shoh da y cheilley er Fastyr Laa yn Nollick as eisht goll dy lhie dy cheau yn oie lhaih ad.

4.       Ta kiyt rouail dy chooilley voayl ayns Reykjavík myr dy beagh yn balley lhieu hene.

5.       Ga dy vel yn çheer cha beg, t’eh jeeaghyn dy vel shiartanse dy filmyn ayns Eeslynnish çheet magh dagh blein. Ayns Bíó Paradís ayns mean Reykjavík foddee oo fakin filmyn Eeslynnish shenn as noa lesh fo-screeu Baarlagh car y touree.

6.       My hee oo fillym ny cartoon Eeslynnagh, bee er dty hwoaie dy vel aittys ny Heeslynnee quaagh dy mie…

7.       Cha vod oo cur shilley er yn Eeslynn gyn blashtyn er ny teaystagyn cassit enmyssit kleinur. T’ad red beg creoi, cha vel ad ro villish as ta blass lemonagh, cannialagh orroo.

8.       Er oyr ennagh ta Eeslynnee feer ghraihagh er sorçh dy vrishtag shocklaid casley rish Kit-Kat enmyssit Prince Polo, ta çheet voish y Pholynn. T’eh jeeaghyn dy re eeasteyryn Polynnagh hug lhieu ad gys y çheer ’sy toshiaght. Ta arraneyder enmyssit Prins Póló neesht.

9.       Ta boayl er-lheh ec Vestmannaeyjar (Ellanyn deiney yn Neear) ayns cree ny Heeslynnee. She Gaeil ny Yernee va ‘deiney yn neear’, voish shilley Loghlynn, ga dy vel yn Eeslynn ny sodjey sheear na Nerin; va daa cheead slave Yernagh roie er-çhea gys ny hellanyn er nyn dayrtyn as currit dy baase ayns shen. ’Sy laa t’ayn jiu ta ard-ellan Vestmannaeyjar raahoil reesht voish yn eeastagh lurg yn vrooghtey-ailagh ayns 1973 hayrn tastey yn theihll as ren croo slieau noa er oirr y valley as goanluckey ymmodee thieyn fo creg as leoie.

10.   Agh da Eeslynnee she Þjóðhátíð (‘yn feailley ashoonagh’) yn red s’cronnal bentyn da’n ellan. Ta ny thousaneyn dy leih voish y çheer vooar troailt dys yn ellan dy champal ayns shenn chrater son feailley-kiaullee yn chied jerrey-shiaghtin ayns Mee Luanistyn. Ta arrane er-lheh cummit son yn eailley dagh blein ta goit er yn oie s’jerree as yn sleih er nyn leeideil ayns singal liorish fer cronnal voish ny hellanyn va ry foddey ny oltey jeh ard-whaiyl ny çheerey, t’er ve erskyn cooishyn ec yn eailley rish ny jeihyn dy vleeantyn er-lhimmey jeh tammylt tra v’eh ayns y phryssoon son drogh-yannoo lesh argid! Ta çhentagyn jiargey er ny voaddey ooilley mygeayrt oirr yn chrater as çhenjean mooar ayns y vean.

Foddee shiu lhiah yn art shoh ayns Baarle ayns shoh

 

 

 

 

Published: Thu, 01 Jan 1970