Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man

Art voish ny pabyryn: Mee Houney

Moostey ny Gaeil ayns Nalbin – Rousing the Gaels in Scotland

Va mee hoal ayns Dunoon (Dùn Omhain), er broogh twoaie yn awin Clyde mysh queig meeilley jeig as feed sheear voish Glasgow, shiaghtin ny ghaa er dy henney son yn Mòd Ashoonagh Reeoil, feailley ashoonagh Ghaelgagh Nalbin ­– red ennagh eddyr y Guild as y Chruinnaght ainyn. T’eh gansoor da’n Eisteddfod ayns y Thalloo Vretnagh as yn Oireachtas ayns Nerin, agh t’eh lane sloo na ad shen as foddey smoo dy Vaarle ry chlashtyn, son dy vel lane scansh jeh ny sheshaghtyn-arrane Gaelgagh, paart jeu voish ny baljyn mooarey Baarlagh ta lane dy leih nagh vel floaoil, agh s’lhiack lhieu kiaulleeaght ’sy çhengey.

            Son shen as ooilley, va Gaelg dy liooar ry chlashtyn er y traid, ayns ny shappyn, ny thieyn-bee as ny thieyn-oast – red nagh vel ry gheddyn ’sy towse cheddin ayns ny feaillaghyn Yernagh as Bretnagh, son dy vel ad taghyrt ooilley ’syn un ynnyd, ayns thie-oast mooar ny ayns magher, ersooyl voish mooinjer as sheshaghtyn-dellal yn voayl ynnydoil. Ta’n Mòd cur lesh £2.5 millioon dys y voayl raad t’eh taghyrt, as cur goo mie yn Ghaelg er e hoshiaght ayn neesht.

Ta’n çheer mygeayrt Dùn Omhain casley dy liooar rish Mannin: va Gaelg dy liooar ayn keead blein as eer lieh-cheead blein er dy henney, agh nish cha nel agh un loayrtagh dooghyssagh er-mayrn jeh’n ghlare ghooie, er-lhimmey jeh un lught-thie ta prowal dy aa-vioghey ee.

She Dùn Omhain y chied voayl ayns Nalbin er hug mee shilley rieau er laghyn-seyrey tra va mee shiaght bleeaney dy eash, as v’eh mie dy ve back ayn, ga dy row eh rastagh as fliugh dy liooar ayns mee s’jerree yn ouyr. Cha beagh monney taghyrt ayns shen ec y traa shoh jeh’n vlein er-be dy row feailley vooar ny Gaeil ayn.

Va margey beg jeh ny caghlaaghyn sheshaght Ghaelgagh ayn fud ny shiaghtin, as va mee hene as kuse dy chumraagyn ayn son freayll rick er boayrd Misneachd, sheshaght-streeu ta prowal dy voostey ny Gaeil ayns Nalbin, as shin lhunney Plan radickagh son y Ghaelg ec y Mòd. Ta’n pabyr shoh shassoo er nagh vel yn reiltys as ny sheshaghtyn oikoil cur arrey dy liooar da arkys ny co-phobbleyn Gaelgagh ayns ny hellanyn, as y ghlare raad y vaaish ayndoo, ny cur feayslaghyn breeoil er nyn doshiaght.

Va sleih dy liooar va shin taggloo roo coontey mie jeh ny smooinaghtyn ain, as va caa ain dy loayrt rish paart jeh ny sheshaghtyn elley as ard-gheiney yn theihll Ghaelgagh, chammah’s as y BBC as ny pabyryn-naight. V’eh red beg quaagh ve ec toshiaght claare ny naightyn er BBC Alba ry lhiattee Theresa May as Brexit!

Ry-hoi lhaih ny smoo mysh smooinaghtyn Misneachd, as y Plan hene, jeeagh ayns shoh:

https://bellacaledonia.org.uk/2018/10/23/a-radical-plan-for-gaelic-scotland/

Published: Thu, 01 Jan 1970