Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man

Fastyr Fillym ayns Purt ny Hinshey (Mayrnt)

Bee fastyr fillym goll er cummal ayns Shamyr y Ghuild, Purt ny Hinshey Jedoonee 12 Mee Vayrnt eddyr 2pm – 4pm. Reaghit liorish Culture Vannin as Caarjyn ny Gaelgey, bee yn fastyr jannoo ardeailley jeh daa ‘illym: ‘Y Turrys Taggloo’, va jeant ayns 1998, as ‘Turrys mygeayrt Purt ny Hinshey’, va jeant ayns 2022. 

Ayns ‘Y Turrys Taggloo’ ta Brian Stowell shooyl trooid yn Ellan as scuirr dy loayrt rish Gaelgeyryn elley. She Manninagh dooie va Brian, as s’yindyssagh eh dy vel shin abyl dy yeeaghyn er ‘Y Turrys Taggloo’ as cooinaghtyn er.

Ayns ‘Turrys mygeayrt Purt ny Hinshey’, ta Stewart Bennett, oltey jeh Caarjyn ny Gaelgey, shooyl mygeayrt y valley veih Corneil y Ghless Earish dys Halley Albert as ginsh skeealyn dooin.

My ta shiu laccal gynsagh ny smoo mychione Mannin as e shennaghys, feddyn magh cre va goll er son y çhengey ain queig bleeaney as feed er dty henney, loayrt rish Gaelgeyryn elley as giu cappan dy hey, wahll… veagh eh feeu cheet dys y taghyrt shoh! Heemayd ayns shen shiu!

Published: Fri, 17 Feb 2023