Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man
Lessoonyn Ard

Advanced Lessons

Brian Stowell

She Brian Stowell mie er enn da ymmodee Gaelgeyryn. She eshyn yn dooinney t'er ve gobbraghey da'n Ghaelg rish jeih blein as daeed nish. Ren Brian goaill toshiaght gynsaghey'n Ghaelg as v'eh ny ghuilley aeg foast ec scoill ayns yn Ellan. Eer dy row eh cummal ayns Sostyn rish bleeantyn v'eh foast çheet dys yn Ellan as v'eh jannoo eh chooid share dy cur yn Ghaelg er e toshiaght. V'eh cooney lesh Doolish y Karagher lesh yn Fockleyr Gaelgagh as fy-yerrey haink eh er ash dy chummal er yn Ellan as v'eh gobbraghey da'n Rheynn Ynsee myr yn chied Oaseir-ynsee. T'eh foast gynsaghey da'n Ghaelg: screeu lioaryn, lhiasaghey coorsyn as creeley er Radio Vannin.

Ayns ny recortyssyn shoh foddee shiu geaishtagh rish Brian loayrt mychione meeteil rish Ned Maddrell as yn cheayrt smooinee eh dy nee eie mie va dy gheddyn greim er y Ghaelg as eshyn

Brian gynsaghey Gaelg
Download MP3

Brian as e charrey Doolish y Karagher
Download MP3

Brian as ny loayrtee ghooghyssagh
Download MP3

Brian loayrt mychione yn obbyr echey
Download MP3