Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man
Lessoonyn Ard

Advanced Lessons

Walter Clarke

Er-lhiam dy row Walter y Chleree yn Gaelgeyr s'jerree dynsee yn Ghaelg veih loayrtee ghooghyssagh gyn cooney erbee veih lioaryn. V'eh jus goll reesht as reeshtagh lesh shilley er ny Gaelgeyryn as myr shoh haink eh dy ve ny Ghaelgeyr yindyssagh lesh coraa aalin. Va shin ooilley trimshagh tra ren shin clashtyn tammylt beg er dy henney dy dooar eshyn baase lurg chingys. Daa vlein er dy henney hug mee shilley er Walter ec e hie ayns Rhumsaa as ren mee ny recortyssyn shoh. Shoh caa d'eaishtagh rish Walter loayrt mychione Sage Kinvig, Tommy Leece, Eleanor Karran as Gaelgeyryn elley. Gow-shiu my leshtallyn agh ny keayrtyn foddee shiu clashtyn mish gra red ny ghaa, agh yarrood-shiu mychione shen as eaisht-shiu rish Gaelgeyr flaaoil loayrt mychione ny shenn laaghyn as ny shenn Ghaelgeyryn.

Sage Kinvig
Download MP3

Eleanor Karran
Download MP3

Tommy Leece
Download MP3

Lught thie Karran
Download MP3