Dedicated to the Gaelic Language of the Isle of Man
Dunveryssyn yn Tooder-Folley

The Vampire Murders

Ayrn Shiaght-Jeig

Dunveryssyn yn Tooder-Folley - The Vampire Murders


Skeeal straneagh liorish Brian Stowell: Ayrn 17
A serial story by Brian Stowell: Part 17

Agh va bree ennagh ayns y fer oaldey shoh va Amy graihagh er. She eirinagh cummeydagh v'ayn va berchagh dy liooar. Erskyn ooilley, v'eh jeeragh myr dooinney, gyn dendeysid erbee. Hooar ee magh dy row eh feer vie sy lhiabbee.

'Y Fer Oaldey Ooasle', va ny caarjyn soonaasagh eck gra rish cheu e chooylloo (as cheu e veealloo, my va jough dy liooar iut oc). Eer ny caarjyn eck nagh row sonnaasagh, v'ad sprettal lesh yn ennym echey: 'Mylvoirrey - t'eh faghidagh! Cre hon nagh vod eh gra Morrison rish hene?'

She bannish feer chostal v'oc ayns Surrey. Yn ayr eck, va ny vrigaidagh syn armee, v'eh jeeaghyn dy h-ourysagh er shiartanse jeh'n phossan ren çheet voish Mannin. Shenn deiney lesh eddinyn ruissagh as culleeyn gorrym. Shenn vraane mooarey lesh goonyn neu-chooie. Hoshiaght ooilliu, v'ad faitagh as tostagh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..bree ennagh (BREE-enn-YAKH) - ..a certain energy..
..ayns y fer oaldey shoh va Amy graihagh er. (unnss-a-ferr-AWLD-a-shaw-va-AIM- ee-GRA-EE-akh-err) - ..in this wild man Amy loved. ('..in this wild man (who) Amy was loving on'.)
She eirinagh cummeydagh v'ayn..(shay-AYR-in-yakh-KUMM-ad-akh-VAWN) - He was a capable farmer..('It's a capable farmer (who) was in..')
..va berchagh dy liooar. (va-BERCH-akh-the-L'YOOR) - ..(who) was rich enough.
..gyn dendeysid erbee. (ginn-den-DAYZ-id-er-BEE) - ..with no effeminacy.
Y Fer Oaldey Ooasle (a-ferr-AWLD-a-WUZZ-el) - The Noble Savage.
..va ny caarjyn sonnaasagh eck gra rish.. (va-na-KERJ-un-sonn-AAZ-akh-eck- GRAA-rish) - ..her haughty friends were calling him..
..cheu e chooylloo.. (CHOW-a-KHOOL-oo) - ..behind his back..
Another way of saying 'behind his back' is 'cooyl echey'.
..cheu e veealloo..(CHOW-a-VEEL-oo) - ..to his face/..in front of him..
..my va jough dy liooar iut oc. (ma-va-JAWKH-the-L'YOOR-YOOT-ock) - ..if they had had enough drink. ('..if there was drink enough drunk at-them'.)
V'ad sprettal.. (vadd-SPRETT-al) - They were struggling..
Mylvoirrey - t'eh faghidagh! (mul-VURR-a-tay-FAKH-id-akh) - Mylvoirrey - it's ridiculous!
Yn ayr eck, va ny vrigaidagh syn armee, v'eh jeeaghyn dy h-ourysagh er ..(in-AIR- eck, va-na-vrigg-AID-akh-sin-ARM-ee, vay-JEEKH-un-the-HOW-ruzz-akh- err) - Her father, who was a brigadier in the army, (he) was looking doubtfully at (on)..
..shiartanse jeh'n phossan..(SHART-anss-jayn-FOZZ-an) -..some of the group..
..lesh eddinyn ruissagh as culleeyn gorrym. (lesh-ETH-in-un-ROO-eez-akh-azz- KULL-ee-un-GORR-um) - ..with ruddy faces and blue suits.
..lesh goonyn neu-chooie. (lesh-GOON-un-n'yow-KHOO-ee) - ..with inappropriate dresses.
Hoshiaght ooilliu..(HOZH-akht-ULL-yoo) - First of all..
..v'ad faitagh as tostagh. (vadd-FAACH-akh-azz-TOST-akh) - ..they were shy and silent.

Download MP3

Return to Index